Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie


2017-05-12 11:56

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-084/16 dla poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Dofinansowanie na łączną kwotę 1,5 mln zł otrzymają 3 projekty:

  1. POWIAT KŁOBUCKI - projekt: Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą do 14 dzieci;
  2. GMINA LIPOWA - projekt: Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku tzw. ZUZIA w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w Lipowej;
  3. GMINA PSARY - projekt: Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś