Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 - Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs


2016-08-29 15:50

Publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie oraz skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.07.01.03_IP.02-24-010/16. Listę publikujemy w związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek.

Informujemy również, że 22 sierpnia 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16. W trakcie posiedzenia wnioski, które przeszły pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej, rozlosowano wśród członków Komisji Oceny Projektów w celu przeprowadzenie ich oceny.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś