Przejdź do treści głównej

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-18 15:45

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 dla Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu IX  Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.  Następnie Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, dokonując zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Przedmiotowe listy znajdują się w załączniku.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach przedmiotowego konkursu.  

Lista członków KOP znajduje się w załączniku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś