Przejdź do treści głównej

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 (Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych)


2016-11-18 14:37

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Lista wniosków dostępna jest w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś