Przejdź do treści głównej

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś