Przejdź do treści głównej

Komunikat w sprawie poprawy jakości danych w module PEFS


2018-03-02 09:55

Zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację poprawności danych uczestników projektu zgromadzonych w module PEFS.

Powyższa prośba wynika z wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą dodatkowych walidacji do formularza PEFS w celu:

  • poprawy jakości danych w systemie,
  • zminimalizowania błędów,
  • oraz prawidłowej agregacji i monitorowania danych uczestników projektu LSI2014.

Weryfikacja danych wymaga, aby ponownie wejść w edycję formularza każdego uczestnika projektu i/lub instytucji:

Zdjęcie prezentuje przycisk edycji w formularzu PEFS

i dokonać jego ponownego zapisu:

Zdjęcie prezentuje przycisk zapisu formularza PEFS


W przypadku gdy nowe walidacje wykryją jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, dane należy odpowiednio skorygować.

Powyższe rozwiązanie proszę zastosować niezwłocznie, nie później jednak niż przed złożeniem uzupełnienia lub kolejnego wniosku o płatność.


Ponowne zapisanie danych nie dotyczy projektów zakończonych, gdzie zatwierdzony już został końcowy wniosek  o płatność. 


W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się bezpośrednio z opiekunem projektu. 

Informacja dostępna jest również w LSI2014 w postaci alertu na liście projektów:


Zdjecie przedstawia komunikat, który wyświetla się w systemie LSI2014 na liście projektów

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś