Przejdź do treści głównej

Dokumenty obowiązujące od 2 września 2017 r.


2017-08-24 14:18

Zarząd Województwa Śląskiego 22 sierpnia 2017 r., zaktualizował poniższe dokumenty obowiązujące beneficjentów programu, z datą obowiązywania od 2 września 2017 r.:

 • Wzór decyzji o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);
 • Wzór porozumienia o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);
 • Wzory umów dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):
  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,
  - Wzór umowy o dofinansowanie dużych projektów,
  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego,
  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego- załącznik.

 • Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020;

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości);

 • Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5) zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

  Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo w zakładce "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś