Powrót do rpo.slaskie.pl
Home

Home

A A A

Śląskie stawia na zawodowców

Prawie 2 tys. uczniów będzie mogło skorzystać ze staży i praktyk. Ich nauczyciele mogą liczyć na dokształcanie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Wszystko dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy”. Dofinansowanie wyniesie 17,2 mln zł.

Uczniowie podczas praktyk zawodowych poznają zasady działania jakiegoś urządzenia, które objaśnia im mężczyzna ubrany w fartuch roboczy.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku podpisano umowy partnerskie w ramach projektu pomiędzy przedstawicielami Województwa Śląskiego a Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Ogromne możliwości

– Szkolnictwo zawodowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy. Mamy ogromny potencjał, znakomicie wykształcone kadry i prężnie rozwijające się firmy, które poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój regionu i kraju – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, ich dostosowanie do wymogów rynku pracy przez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego. Przewidziano również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli w ramach szkoleń, kursów i studiów.

Władze województwa akcentują, że projekt ma odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców i sprzyjać rozwojowi regionu.

W projekcie może uczestniczyć 1998 uczniów oraz 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie dla uczniów realizowane będzie na podstawie Indywidualnych Planów Działania, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i opracowanych z uczestnikami oraz kadrą pedagogiczną szkoły.

Szkolenia i kursy

Najważniejsze zadania to: organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (6,2 mln zł), organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów (4 mln zł) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (1,2 mln zł). Zaplanowano również szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz kadry pedagogicznej (1,4 mln zł), kampanię społeczną dotyczącą edukacji zawodowej (2,3 mln zł), zbudowanie sieci współpracy – partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół branżowych (1,2 mln zł) oraz powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej (100 tys. zł).

W ramach przedsięwzięcia powstaną sieci współpracy i partnerstwa lokalnie zrzeszające placówki oświatowe i biznes. Planowana jest również kampania społeczna propagująca pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i samych uczniów.

Analizy rynku pracy

Projekt będzie realizowany od września 2019 roku do końca grudnia 2022 roku. W celu zwiększenia efektywności projektu powołane zostanie ciało pomocnicze – Śląska Rada Edukacji Zawodowej, której zadaniem będzie bieżąca analiza rynku pracy i zachodzących na nim zmian. Tworzący radę samorządowcy i przedstawiciele środowisk branżowych mają także prognozować zapotrzebowanie na konkretne zawody w przyszłości. 

Polecamy

To jest czas szkolnictwa branżowegoTO JEST CZAS SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
Edukacja jest jednym z filarów napędzających rozwój gospodarczy i budujących konkurencyjność naszego regionu. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej inwestujemy w staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz w szkolenia nauczycieli, a także w duże projekty inwestycyjne związane z przebudową istniejących szkół – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Fachowiec potrzebny od zarazFACHOWIEC POTRZEBNY OD ZARAZ
Zajęcia w nowoczesnym studiu nagraniowym, ćwiczenia na drukarce 3D, praktyka w fabryce Opla – to możliwe. Zobacz, jak dzięki Funduszom Europejskim zmienia się nauka w szkołach branżowych. Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm, że oprócz absolwentów wyższych uczelni polska gospodarka pilnie potrzebuje fachowców.

Zapewnić maluchom opiekę ZAPEWNIĆ MALUCHOM OPIEKĘ
Możliwość zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu czy żłobku jest bardzo ważna dla wielu mam. Wiedząc, że maluch ma opiekę, mogą myśleć o powrocie do pracy. Śląskie gminy, korzystając ze wsparcia unijnego, realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci. Dobrym przykładem są Bojszowy, Gliwice czy Katowice.

Powrót do góry