Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Pomóc zdolnej młodzieży

Pomóc zdolnej młodzieży

A A A

Pomóc zdolnej młodzieży

W ciągu trzech edycji 1708 uczniów zostało stypendystami projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Pomóc zdolnej młodzieży

Projekt wspiera uzdolnioną młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. W jego ramach przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).
Otrzymaną pomoc finansową stypendyści mogli wydać na rozwój zainteresowań, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, na zagraniczne obozy językowe i edukacyjne. Można było doposażyć miejsca domowej nauki, kupić sprzęt komputerowy, materiały potrzebne do nauki oraz pokryć koszty uczestnictwa w turniejach i olimpiadach.
Młodzieżą w czasie pobierania stypendium opiekują się nauczyciele, pedagodzy lub doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole, do której uczęszczają uczniowie. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Opiekunowi dydaktycznemu za właściwe wykonywanie swoich obowiązków przysługiwało wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1000 zł. Opieka dydaktyczna mogła być sprawowana nad nie więcej niż siedmioma stypendystami.
Projekt jest realizowany w edycjach i każdorazowo obejmuje okres danego roku szkolnego. W ostatniej, trzeciej już edycji, obejmującej rok szkolny 2017/2018, budżet wynosił ponad 4,6 mln zł. Stypendia zostały przyznane 627 osobom.
Wspieranie najzdolniejszej młodzieży stanowi ważny element strategii rozwoju regionu, dlatego na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano kolejną edycję projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Szczególowe informacje będą publikowane na stronie efs-stypendia.slaskie.pl.

Jesteś stypendystą projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”?

To ten konkurs jest dla Ciebie! Wykaż się kreatywnością! Nagraj krótki film promocyjny, 20–40-sekundowy, opowiedz, jak stypendium nakręciło twój talent?

Konkurs jest skierowany do stypendystów wszystkich edycji projektu.

Komisja konkursowa wyłoni 10 najbardziej ciekawych, kreatywnych i oryginalnych filmów. Dla laureatów przewidziano nagrody, m.in. wejściówki na imprezy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze filmy zostaną również opublikowane na kanale YouTube oraz na innych stronach internetowych i kanałach informacyjnych Województwa Śląskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2018 r.

Filmy należy nadsyłać do 21 września 2018 r. na płycie CD/DVD lub pendrive. Szczegóły konkursu znajdziesz na stornie ef-stypendia.slaskie.pl.

Polecamy

To jest czas szkolnictwa branżowegoTO JEST CZAS SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
Edukacja jest jednym z filarów napędzających rozwój gospodarczy i budujących konkurencyjność naszego regionu. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej inwestujemy w staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz w szkolenia nauczycieli, a także w duże projekty inwestycyjne związane z przebudową istniejących szkół – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Fachowiec potrzebny od zarazFACHOWIEC POTRZEBNY OD ZARAZ
Zajęcia w nowoczesnym studiu nagraniowym, ćwiczenia na drukarce 3D, praktyka w fabryce Opla – to możliwe. Zobacz, jak dzięki Funduszom Europejskim zmienia się nauka w szkołach branżowych. Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm, że oprócz absolwentów wyższych uczelni polska gospodarka pilnie potrzebuje fachowców.

Zapewnić maluchom opiekę ZAPEWNIĆ MALUCHOM OPIEKĘ
Możliwość zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu czy żłobku jest bardzo ważna dla wielu mam. Wiedząc, że maluch ma opiekę, mogą myśleć o powrocie do pracy. Śląskie gminy, korzystając ze wsparcia unijnego, realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci. Dobrym przykładem są Bojszowy, Gliwice czy Katowice.

Powrót do góry