Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > RPO w liczbach > Profil beneficjenta w LSI 2014

Profil beneficjenta w LSI 2014

A A A

Profil beneficjenta w LSI 2014

W związku z otrzymywanymi od wnioskodawców pytaniami chcielibyśmy poruszyć kwestie związane z profilem beneficjenta w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (LSI 2014).

Czym jest i do czego służy profil beneficjenta w LSI 2014?

Profil to niezbędny do pracy w systemie zbiór danych identyfikujących beneficjenta. Wszystkie dokumenty w LSI 2014 są generowane i składane za jego pośrednictwem, a dane z niego dołączane do wniosków, ankiet itd.

Jakie są najważniejsze cechy i funkcje profilu beneficjenta?

Każdy profil ma tylko jednego właściciela – czyli konto użytkownika, który go założył i uzupełnił dane. Właściciel może w dowolnym momencie aktualizować i edytować dane w nim zawarte.

Podstawową zaletą profilu jest możliwość dołączenia do niego wielu współpracowników – czyli kont innych użytkowników, którym właściciel chce umożliwić pracę nad tworzonymi dokumentami. Właściciel decyduje o poziomie uprawnień współpracowników. Może on dowolnie nadawać i odbierać zarówno dostęp do poszczególnych modułów w ramach konkretnych projektów, jak i uprawnienia administracyjne w ramach profilu.

Kto odpowiada za dokonywane za pośrednictwem profilu działania w systemie? 

Można się tu posłużyć znanym z popkultury powiedzeniem „With great power comes great responsibility” (Wraz z wielką władzą przychodzi wielka odpowiedzialność). Właściciel profilu zarządza nim i odpowiada za wszelkie kwestie z nim związane.

Jakie są dobre praktyki dotyczące profilu beneficjenta?

Warto pamiętać o zasadzie 1 podmiot = 1 profil. Pozwala to na lepszą kontrolę nad swoimi projektami, gdyż znajdują się one wówczas w jednym miejscu, tzn. mamy do nich dostęp z poziomu tego samego profilu. W innym przypadku projekty zostaną rozproszone po zdublowanych profilach i trudno będzie nad tym zapanować i to uporządkować.

W przypadku beneficjentów korzystających z usług innych podmiotów (np.: firm konsultingowych) odradzam, aby to one zakładały profil beneficjenta w Państwa imieniu. Następstwem takiej sytuacji w przypadku zakończenia współpracy będzie utrata dostępu do profilu Państwa instytucji oraz wszystkich tworzonych i składanych za jego pośrednictwem dokumentów. Rozsądnym wyjściem jest stworzenie własnego profilu i dołączenie do niego kont osób, które będą pracować nad Państwa przedsięwzięciami. Nie tylko zapobiegnie to opisanej powyżej sytuacji, ale pozwoli także zachować pełną kontrolę nad całym cyklem życia projektów.

Pamiętaj o uprawnieniach!

Współpracownikom należy zawsze nadawać minimalne uprawnienia niezbędne do wykonania zleconego zadania.
Po wykonaniu zadania najlepiej niezwłocznie odebrać uprawnienia współpracownikowi, a jeśli współpraca ustała, trzeba go zupełnie odpiąć od profilu.

Jeśli współpracownik zgłasza, że czegoś „nie może zrobić w systemie”, w pierwszej kolejności trzeba zweryfikować jego uprawnienia.

Jeśli właściciel profilu po zakończeniu projektu nie odepnie użytkowników, których zaprosił do współpracy, należy samodzielnie odpiąć się od profilu (właściciel zostanie poinformowany mailowo o tym fakcie).

Zespół ds. LSI

Polecamy

To jest czas szkolnictwa branżowegoTO JEST CZAS SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
Edukacja jest jednym z filarów napędzających rozwój gospodarczy i budujących konkurencyjność naszego regionu. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej inwestujemy w staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz w szkolenia nauczycieli, a także w duże projekty inwestycyjne związane z przebudową istniejących szkół – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Fachowiec potrzebny od zarazFACHOWIEC POTRZEBNY OD ZARAZ
Zajęcia w nowoczesnym studiu nagraniowym, ćwiczenia na drukarce 3D, praktyka w fabryce Opla – to możliwe. Zobacz, jak dzięki Funduszom Europejskim zmienia się nauka w szkołach branżowych. Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm, że oprócz absolwentów wyższych uczelni polska gospodarka pilnie potrzebuje fachowców.

Zapewnić maluchom opiekę ZAPEWNIĆ MALUCHOM OPIEKĘ
Możliwość zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu czy żłobku jest bardzo ważna dla wielu mam. Wiedząc, że maluch ma opiekę, mogą myśleć o powrocie do pracy. Śląskie gminy, korzystając ze wsparcia unijnego, realizują kolejne projekty, które umożliwiają objęcie opieką najmłodszych dzieci. Dobrym przykładem są Bojszowy, Gliwice czy Katowice.

Powrót do góry