Home > W numerze > Spotkania > Nie tylko fundusze

Nie tylko fundusze

A A A

Nie tylko fundusze

„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Było doskonałą ilustracją obecnych trendów w światowej gospodarce.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego, przemawia, stojąc za pulpitem. Z lewej strony widać stolik konferencyjny i stojącego kolejnego prelegenta.

„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Było doskonałą ilustracją obecnych trendów w światowej gospodarce.

Podobnie jak siedem poprzednich edycji, także obecna zgromadziła liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ciągu trzech dni odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych, wiele warsztatów i spotkań, w których udział wzięli eksperci z kraju i zagranicy. Rozmawiano m.in. na temat problemów małych i średnich firm oraz o tym, jak walczyć ze smogiem w województwie śląskim, o polityce, nauce i gospodarce.

— To święto przedsiębiorczości. Nie tylko tej polskiej, ale światowej — podkreślał Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej i organizator kongresu.

Prof. Jerzy Buzek dodał: — Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ reprezentanci małego i średniego biznesu mogą przekazać swoje uwagi przedstawicielom nauki oraz przede wszystkim ludziom, którzy kształtują naszą rzeczywistość gospodarczą także na poziomie Unii Europejskiej.

Zgadzał się z tym Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej. — W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Dlatego te mniejsze potrzebują reprezentowania ich stanowiska przed administracją publiczną i samorządową, rządem i parlamentem — mówił.

Unijne wsparcie

Jednym z ważnych tematów, który przewijał się podczas dyskusji panelowych i spotkań bilateralnych na Kongresie, były fundusze europejskie. Podczas organizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości panelu pn. „Doświadczenia i prognozy dla firm na półmetku perspektywy finansowej 2014–2020” rozmawiano o tym, jakie są efekty wdrażania Perspektywy 2014–2020. Mówiono o przeszkodach w pozyskiwaniu środków oraz wskazywano istniejące nadal możliwości. Podkreślono, że pomimo wysokiego zaangażowania budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w nabory (ok. 93 proc.) nadal są możliwości wsparcia przedsiębiorców, instytucji oraz gmin.

— Województwo Śląskie ma ok. 15 mld zł do wydania w ramach RPO, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. To największa kwota, jaką kiedykolwiek miał do wydania polski region. O jej skali najlepiej świadczy fakt, że jest ona większa niż całość środków, które z Unii Europejskiej czerpie Estonia. Na dodatek te pieniądze, jakie mamy do dyspozycji, już prawie wydaliśmy — akcentował Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. A dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Bartosz Rozpondek dodał, że ŚCP w tej perspektywie zrealizowało już 665 projektów, na które przeznaczono pół miliarda złotych.

Problemami związanymi z wydatkowaniem funduszy europejskich, na których skoncentrowali się prelegenci, były głównie: rynek pracy, innowacyjność i konkurencyjność polskich firm. Innowacyjność, ponieważ z Regionalnego Programu dofinansowanie przede wszystkim mogą otrzymać ci przedsiębiorcy, którzy właśnie takie projekty realizują. A niestety polskie firmy mają z nią problem. W rankingach europejskich jako kraj zajmujemy dolne pozycje, nie mówiąc już o porównaniach ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią czy Hongkongiem — mówiono podczas debaty.

Bartosz Rozpondek podkreślił, że mamy spore zapóźnienia, które musimy nadrobić. Poza tym w Polsce ponad 99 proc. to małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie zawsze są zainteresowane wprowadzaniem innowacji, mimo że spora część funduszy jest przeznaczana na badania i rozwój. Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zwrócił uwagę, że bardzo szybko w naszym kraju przeszliśmy z rynku pracodawcy na rynek pracownika, którego oczekiwania są coraz większe. Temu sprzyja Podmiotowy System Finansowania, w którym szkolenia są szyte na miarę i każdorazowo dostosowywane do potrzeb konkretnej firmy.

Debatę zakończyła dyskusja o prognozach wsparcia unijnego w kolejnych latach, ponieważ obecnie toczą się prace związane z budżetem na kolejny etap wprowadzania polityki spójności.

— Zabieramy się za pisanie nowego programu. Powstaje też strategia rozwoju województwa po roku 2021 — mówiła Aleksandra Kalafarska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Komisji Europejskiej, gorąco zachęcał do brania udziału we wszelkich konsultacjach, które będą organizowały urzędy oraz ministerstwa. Jest to jedyny sposób na to, żeby głos przedsiębiorcy został wzięty pod uwagę przy programowaniu kolejnej pespektywy.

Podczas konferencji została podpisana umowa o wspólnym przedsięwzięciu Województwa Śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Silesia pod błękitnym niebem”. Projekt dotyczy poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia (Więcej o przedsięwzięciu, które potrwa co najmniej 10 lat, piszemy na str. 1).

Warto pytać

Dużą popularnością uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw cieszyło się stoisko Województwa Śląskiego. Zainteresowani mogli porozmawiać z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Głównego Punktu Informacji Europejskiej w Katowicach oraz instytucji wdrażających instrumenty zwrotne w ramach RPO WSL.

Specjaliści przedstawiali możliwości, z jakich przedsiębiorcy mogą skorzystać, by pozyskać finansowanie z funduszy europejskich dla swoich biznesów. Odpowiadali na liczne pytania i wątpliwości. Takie kontakty są niezwykle ważne, bo zachęcają do dalszych spotkań, które mogą zaowocować staraniem się o dofinansowanie czy pożyczkę w ramach instrumentów finansowych RPO.

Przedsiębiorcy mieli też okazję poznać szczegóły najbliższych naborów dotyczących funduszy europejskich.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry