Home > W numerze > Dobre praktyki > Cieszyński dworzec już nie straszy

Cieszyński dworzec już nie straszy

A A A

Cieszyński dworzec już nie straszy

W nowoczesnej, przestronnej poczekalni podróżni czekają na pociąg lub autobus, natomiast cieszynianie nie wstydzą się dworca. 

Pociąg

Pochodzący z XIX wieku ceglany budynek dworca został zamknięty na głucho w 2009 roku. Z wybitymi szybami coraz bardziej niszczał i zrażał mieszkańców oraz turystów. Trudno było go nie zauważyć, gdyż w pobliżu znajdowało się miejsce, skąd odjeżdżały autobusy, zabierające pasażerów do innych miejscowości Śląska Cieszyńskiego, Katowic czy Krakowa. Swoim wyglądem straszył. To na szczęście już przeszłość.

Pięć lat temu miasto przejęło od PKP budynek wraz z pobliskim terenem i przygotowało projekt zagospodarowania terenu uwzględniający budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Planując przebudowę i remont zabytkowego dworca kolejowego, urzędnicy podjęli decyzję o wyburzeniu budynku. W jego miejscu powstał nowy, w którym znajdują się poczekalnia, kasy biletowe i toalety. Obecnie podróżni na odjazd czekają w jasnej poczekalni, w której mogą podziwiać na ścianach najciekawsze zabytki okolicy. Na elektronicznej tablicy wyświetlane są wszystkie dane w ramach dynamicznego systemu informacji pasażerskiej w trzech językach: po polsku, czesku i angielsku.
Pomiędzy poczekalnią a poszczególnymi peronami znajduje się zadaszenie, które chroni przed deszczem, kiedy pasażerowie idą do autobusu. Na zewnątrz przygotowano plac manewrowy z ośmioma stanowiskami i peronami dla autobusów.

Zmieniło się też otoczenie. Aby włączyć węzeł przesiadkowy w istniejący układ drogowy, przebudowano skrzyżowanie ul. Hajduka i ul. Bobreckiej, gdzie powstało rondo. Dodatkowo wybudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe, a także utworzono miejsca postojowe dla samochodów osobowych tzw. park&ride.

Nowoczesny węzeł obsługuje obecnie ok. 180 połączeń każdego dnia. Według władz Cieszyna to prawdziwa rewolucja dla miasta, przez które każdego dnia przejeżdża ok. 2,5 tysiąca uczniów i studentów i dodatkowy tysiąc tych, którzy chcą się dostać do pracy, a potem do domu. Do tego trzeba jeszcze dodać turystów.

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie
Wartość ogółem projektu: 17 408 251,62 zł
Wnioskowane dofinansowanie z UE: 10 439 145,70 zł

Pieniądze na Odnawialne Źródła Energii

Konkursy z Poddziałania 4.1.1 i 4.1.2 na dofinansowanie projektów na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą miały formułę grantową i niegrantową. W pierwszym przypadku o dofinansowanie do 95 proc. mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w drugim oprócz samorządów także instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wnioski dla ZIT Subregionu Centralnego można składać do 3 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 19 984 200 zł.

Wnioski dla RIT Subregionu Zachodniego można składać do 4 grudnia 2018 r. Budżet naboru wynosi 4 291 237,18 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Konkursy na transport i oświetlenie

Ogłoszono kolejne konkursy w ramach Poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie na dofinansowanie projektów na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. O dofinansowanie do 95 proc. mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wsparcie jest przeznaczone na wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach, na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Nie ma natomiast wsparcia na budowę nowej infrastruktury oświetleniowej.

Wnioski dla ZIT Subregionu Centralnego można składać do 4 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 56 078 667,65 zł.
Wnioski dla RIT Subregionu Północnego można składać do 4 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 2 925 843,53 zł.
Wnioski dla RIT Subregionu Południowego można składać do 6 lutego 2019 r.
Budżet naboru wynosi 1 341 011,62 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry