Home > W numerze > Dobre praktyki > Niższe rachunki za ogrzewanie

Niższe rachunki za ogrzewanie

A A A

Niższe rachunki za ogrzewanie

Zyskały dzieci, młodzież oraz pracownicy, ale również miasto. Żory liczą, że dzięki poprawie efektywności energetycznej ośmiu budynków, użytkowanych przez szkoły i przedszkola, będą miały oszczędności, które przeznaczą na inne cele.

Budynek szkoły przedstawiony frontalnie. Szeroki, dwupiętrowy. Z wejściem ze schodami i tabliczką informacyjną z godłem. Przed budynkiem zieleń, drzewa i kwiaty w donicach i skrzynkach.

„Ekologiczne Żory — poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” — to projekt zrealizowany przez miasto. Modernizacja energetyczna dotyczyła ośmiu placówek edukacyjnych, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i liceum.
Zakres inwestycji dostosowano do charakterystyki każdego z obiektów i potrzeb, które ustalono na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych. — Wykonano m.in. termomodernizację, docieplono ściany i dachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano kominy, wymieniono rynny oraz zmodernizowano okratowania, schody i balustrady — powiedziała nam Katarzyna Belka z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w Żorach.

Wartość ogółem projektu wynosiła ponad 11,5 mln zł. Jednak większość środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Żory otrzymały ponad 7 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostałe pieniądze pochodziły z miejskiej kasy.

Realizacja projektu (od 18 grudnia 2017 roku do 31 lipca 2018 r.) pozwoliła na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Ściany wszystkich budynków zyskały nowe elewacje zewnętrzne. W poszczególnych placówkach wykonano także wiele dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność i przyjazność dla użytkowników.

— Faktyczne oszczędności będzie można dokładnie określić po rocznym użytkowaniu budynków. Jednak według szacunków, na podstawie analiz finansowych dla wszystkich obiektów łącznie, oszczędności będą wynosić ponad 800 tys. zł — mówi Katarzyna Belka.
Nie można zapominać, że poprawiono warunki pracy i nauczania we wszystkich placówkach, a także ograniczono emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery, z czego skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.

Przypomnijmy, że aż 33 z 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce — alarmowali przed rokiem autorzy raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Niestety, jednym z nich są Żory. Stąd niezwykle ważne są wszystkie działania, które umożliwiają ograniczenie smogu w mieście.

NOWE KONKURSY

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Dofinansowanie do 95 proc. można otrzymać na:

• modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

• likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę czy modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,

• budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wnioski na konkurs w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — ZIT można składać do 10 grudnia 2018 r.

Budżet naboru wynosi ponad 68 milionów złotych.

Natomiast wnioski na Konkurs w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — RIT Południowy można składać do 30 stycznia 2019 roku.

Budżet naboru wynosi ponad 9,5 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry