Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Spotkania

Spotkania

A A A

Spotkania, szkolenia, warsztaty

Data Typ spotkania Opis Miejsce spotkania
24.06.2019 Szkolenie  Elektronizacja zamówień publicznych Katowice
25.06.2019 Szkolenie  Szacowanie wartości zamówienia Katowice
26.06.2019 Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem
konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1)
„Zdrowa matka i dziecko”
Katowice
10.07.2019 Warsztaty Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność
w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)
Katowice
17.07.2019 Szkolenie Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność
w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)
Katowice

Wszystkie spotkania są bezpłatne.

Interesują cię spotkania i szkolenia? Bądź na bieżąco www rpo.slaskie.pl

Powrót do góry