Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Dobre praktyki > Śląskie dla zdrowia

Śląskie dla zdrowia

A A A

Śląskie dla zdrowia

W Regionalnym Programie Operacyjnym zabezpieczono ok. 200 mln zł na poprawę ogólnego stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. Dzięki tym funduszom można będzie efektywniej zwalczać te choroby, które stanowią problem w regionie. Będzie to możliwe poprzez objęcie profilaktyką, diagnostyką i rehabilitacją leczniczą większości mieszkańców województwa, którzy takich badań potrzebują.

Śląskie dla zdrowia

Trwa już nabór wniosków do konkursu dotyczącego rehabilitacji leczniczej osób z chorobami układu krążenia, ułatwiającej powrót do pracy. To nie jedyny konkurs zdrowotny. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne konkursy, które obejmą m.in. leczenie cierpiących z powodu nowotworów układu pokarmowego oraz zaburzeń psychicznych. 

***

W lipcu 2019 r. należy oczekiwać ogłoszenia konkursu na lata 2019-2020 w ramach regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami afektywnymi oraz nerwicowymi. Projekty umożliwią m.in.:

• szkolenia dla kadry medycznej
• indywidualne spotkania terapeutyczne
• konsultacje specjalistyczne
• warsztaty terapeutyczne
• trening redukcji stresu
• działania edukacyjne

***

Kolejny program zdrowotny obejmuje wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego. Ma być realizowany poprzez:

• działania zwiększające świadomość społeczną poprzez prozdrowotne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki nowotworu, m.in.: spotkania z lekarzami, prelekcje, konsultacje
• sfinansowanie kosztu badania kolonoskopowego oraz znieczulenia
• zapewnienie dojazdu i opieki nad osobą niesamodzielną

Planowany termin naboru wniosków: wrzesień 2019 r.

***

Również we wrześniu należy oczekiwać konkursu adresowanego do pracodawców i przeznaczonego dla pracowników danego przedsiębiorstwa. Chodzi o wdrożenie programów nastawionych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem szkoleń i działań w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, które pozwolą im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. Będą realizowane poprzez:

• działania szkoleniowe i informacyjne,
• modernizację czy modyfikację stanowisk.

KONKURSY 

Do 27 czerwca można składać wnioski na konkurs w ramach poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Kto?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, czyli projektodawca lub partner musi prowadzić działalność w obszarze usług zdrowotnych  na terenie województwa śląskiego). 

Na co?

Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej osób z chorobami układu krążenia, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.

Dofinansowanie można otrzymać na:

• konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG (wraz z badaniami laboratoryjnymi oraz echo serca)
• porady pielęgniarek i fizjoterapeutów
• porady dietetyczne i psychologiczne, zajęcia fizjoterapii, kontrolne wizyty lekarskie
• szkolenia dla kadry medycznej,
• działania edukacyjne dla pacjentów i członków rodziny pacjentów
• grupy wsparcia dla palaczy i  osób z nadwagą (otyłością).

Dla kogo?

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, w przypadku kobiet od 40. do 59. roku życia oraz od 40. do 64. roku życia w przypadku mężczyzn. Są to osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego oraz przedstawiciele kadry medycznej i członkowie rodziny pacjenta.

Budżet

Na dofinansowanie przeznaczono ponad 22,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 88 proc.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Powrót do góry