Home > W numerze > RPO w liczbach > Miliony na wsparcie

Miliony na wsparcie

A A A

MILIONY NA WSPARCIE

Oprócz dofinansowania z funduszy unijnych  polscy przedsiębiorcy i samorządy mogą korzystać także z instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek i kredytów. W województwie śląskim to ponad 770 mln zł. 

Rozłożone banknoty stu złotowe, a na nich ułożone pięciozłotówki.

To wsparcie dla firm, które napotykają na problemy, starając się o zdobycie kapitału w bankach, np. z powodu braku zabezpieczeń lub krótkiej historii kredytowej.

Unijne instrumenty zwrotne są oferowane jako nisko oprocentowane pożyczki i poręczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), a także podmiotom publicznym. Ich oprocentowanie jest symboliczne, a więc zdecydowanie niższe niż rynkowe.

O pożyczki mogą ubiegać się przede wszystkim mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, o pożyczki rewitalizacyjne — również jednostki samorządu terytorialnego, a o pożyczki na otwarcie własnej działalności — osoby bezrobotne i bierne zawodowo, reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych 30+.

Pożyczki można przeznaczyć na wsparcie aktywności inwestycyjnej, poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, pomoc dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprawę stanu środowiska miejskiego.

Gdzie po pożyczkę

Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 8, Katowice
Punkt Obsługi Klienta
tel.: +48 32 200 84 44, 32 200 84 00,
32 201 00 12, 32 201 00 13
e-mail: pok@fgsa.pl

BIURO TISE W KATOWICACH
Silesia Business Park,
ul. Chorzowska 150, Katowice
tel.: +48 517 420 746
e-mail: msp@tise.pl

BANK PEKAO S.A
Centrum Biznesowe Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gliwicach
ul. gen. L. Berbeckiego 4, Gliwice
tel.: +48 723 337 255


Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Śląski
ul. Podchorążych 1, Katowice
tel.: +48 32 602 94 00
e-mail: katowice@bgk.pl
Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry