Home > W numerze > RPO w liczbach > Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

A A A

Stan realizacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Za pomocą wykresu liniowego pokazany jest stan realizacji RPO woj. śląskiego na lata 2014-20. Po lewej stronie kolejno pod spodem: budżet, środki zaangażowane w nabory, wnioski wybrane do dofinansowania, podpisane umowy i odpowiednio zobrazowane to procentowo za pomocą pasków. Po prawej stronie  przyporządkowane kwoty w złotych. W dalszej części, po prawej stronie, mapka z podziałem na subregiony i budżetem dla każdego z nich. Poniżej za pomocą liczb wyrażone podpisane umowy, na jaką kwotę oraz procent wykorzystania budżetu.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE WALCZY ZE SMOGIEM
Głównymi źródłami niskiej emisji w województwie śląskim są przestarzałe systemy ogrzewania i nieefektywność energetyczna naszych domów i mieszkań, niskiej jakości paliwa grzewcze oraz duże natężenie ruchu drogowego, czyli samochodowe spaliny. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyNIE TYLKO FUNDUSZE
„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” — to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Takie spotkania mają kluczowe znaczenie, ponieważ przedsiębiorcy mogą przekazać swoje uwagi ludziom nauki, polityki i gospodarki.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychMNIEJ SPALIN W MIEŚCIE
Dzięki wdrożeniu Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej przyspieszono przejazd autobusów średnio o 20 proc., a ruchu samochodowego o 38 proc. Zwiększyła się przepustowość ciągów drogowych oraz liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Powrót do góry