Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 268 informacje ze wszystkich 5566 dla tagu: włączenie społeczne

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursów z działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, 9.1 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

2018-03-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 v.4 (9 stycznia 2018 r.)

Wytyczne mają na celu zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dokument określa jednolite zasady realizacji wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu oraz zapewnienia jednolite standardy wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

termin obowiązywania od 2018-01-09 do 2019-09-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: włączenie społeczne, wytyczne

Zaktualizowana lista wniosków zakwalikowana do oceny merytorycznej z negocjacjamia z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia zaktualizowaną  listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z negocjacjami w ramach konkursu RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17.

2018-02-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne, ZIT
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś