Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 260 informacje ze wszystkich 5282 dla tagu: włączenie społeczne

Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI, 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI i 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zmieniliśmy terminy rozstrzygnięć konkursów nr: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17, RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17 oraz RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17.

2018-04-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Złóż wniosek o dofinansowanie w majowych naborach!

Już wkrótce zaczniemy przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształcenia ogólnego. Zapraszamy do składania wniosków.

2018-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, włączenie społeczne, ICT, Transport, transport kolejowy, OZE, edukacja

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursów z działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, 9.1 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

2018-03-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś