Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 282 informacje ze wszystkich 6155 dla tagu: włączenie społeczne

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w Katowicach.

2016-11-24
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: włączenie społeczne

Zmiany w regulaminach konkursów dotyczących Rozwoju usług społecznych, zdrowotnych oraz Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ dopuszczalny sposób podpisywania wniosków
o dofinansowanie.

2016-11-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, włączenie społeczne, ZIT

Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Infografika przedstawiająca schematyczny obraz budynku urzędu, podpisanego WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, wydłużone zostały terminy naboru wniosków.

2016-10-26
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursach dotyczących poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.1.5 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach dwóch konkursów: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16 oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16. 

2016-10-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: włączenie społeczne

Szkolenie związane z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI)

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL. 09.02.06-IZ.01-24-079/16 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs oraz konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. Spotkanie odbędzie się 5 października 2016 r. w Katowicach.

2016-09-27
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: włączenie społeczne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś