Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 267 informacje ze wszystkich 5560 dla tagu: włączenie społeczne

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursach dotyczących poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.1.5 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach dwóch konkursów: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16 oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16. 

2016-10-24
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: włączenie społeczne

Szkolenie związane z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI)

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL. 09.02.06-IZ.01-24-079/16 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs oraz konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. Spotkanie odbędzie się 5 października 2016 r. w Katowicach.

2016-09-27
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: włączenie społeczne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś