Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 248 informacje ze wszystkich 4970 dla tagu: włączenie społeczne

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w Katowicach.

2016-11-24
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: włączenie społeczne

Zmiany w regulaminach konkursów dotyczących Rozwoju usług społecznych, zdrowotnych oraz Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ dopuszczalny sposób podpisywania wniosków
o dofinansowanie.

2016-11-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, włączenie społeczne, ZIT

Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Infografika przedstawiająca schematyczny obraz budynku urzędu, podpisanego WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16. Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych, wydłużone zostały terminy naboru wniosków.

2016-10-26
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś