Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 277 informacje ze wszystkich 5916 dla tagu: włączenie społeczne

Poddziałanie 9.2.5 Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne , 9.2.6 Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne oraz 8.3.2 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy - Realizacja i rozliczanie projektów, spotkanie informacyjne 23 maja 2017 r.

2017-07-06
| typ informacji: Często zadawane pytania | tagi: włączenie społeczne, kadry gospodarki

Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursach z poddziałań 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny oraz 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy/ Północny

Przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w następujących konkursach: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17.

2017-06-02
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne, ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN

Nowe nabory ogłoszone w ramach programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR oraz rozwoju usług zdrowotnych

Od 26 czerwca 2017 r. można składać wnioski w konkursach dotyczących poddziałań: 9.1.6 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR oraz 9.2.6 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne- konkurs.

2017-05-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne

Listy złożonych wniosków w konkursach z poddziałań 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny oraz 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy/ Północny

Przedstawiamy listy  wniosków złożonych w następujących konkursach: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17.

2017-05-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne, ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN

Listy złożonych wniosków w konkursach z poddziałań 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Przedstawiamy listy  wniosków złożonych w następujących konkursach: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17  oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.

2017-05-02
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: włączenie społeczne, LSR
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś