Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 70 informacje ze wszystkich 6207 dla tagu: nabory wniosków

Przesunięcie terminu ogłoszenia naborów z działań 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement)

Przesunęliśmy termin ogłoszenia niektórych naborów zaplanowanych w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na rok 2018.

2018-07-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, Harmonogram naborów

Zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zmieniliśmy regulaminy i terminy zamknięcia naborów wniosków trwających konkursów z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

2018-06-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków

Planowane zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Informujemy o planowanej zmianie regulaminów i terminu (do 30 lipca br.) zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1.

2018-06-21
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków

Złóż wniosek o dofinansowanie w majowych naborach!

Już wkrótce zaczniemy przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształcenia ogólnego. Zapraszamy do składania wniosków.

2018-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, włączenie społeczne, ICT, Transport, transport kolejowy, OZE, edukacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś