Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 73 informacje ze wszystkich 6529 dla tagu: nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok v.6 (31 sierpnia 2018 r.)

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa nr 1943/281/V/2018 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany dotyczą dodania nowych naborów w ramach poniższych działań/poddziałań: 

  • Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB w grudniu 2018 r. ze względu na anulowanie naboru zaplanowanego w czerwcu 2018 r.,
  • Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Północny - grudzień 2018 r. w kwocie 6 800 000 zł (1 700 000 €),
  • Działania 6.1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w grudniu 2018 r. w kwocie 60 000 000 zł (15 000 000 €),
  • Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 21 800 000 zł (5 450 000 €),
  • Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI – grudzień 2018 r.  w kwocie 6 200 000 zł (1 550 000 €),
  • Poddziałania 7.4.2. Outplacement – OSI – grudzień 2018 r. w kwocie 667 252 zł (166 813 €)
  • Podziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – OSI – grudzień w kwocie 3 080 000 zł (770 000 €)
termin obowiązywania od 2018-08-31 do 2018-12-31
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Harmonogram konkursów, nabory wniosków

Przesunięcie terminu ogłoszenia naborów z działań 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement)

Przesunęliśmy termin ogłoszenia niektórych naborów zaplanowanych w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na rok 2018.

2018-07-13
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, Harmonogram naborów

Zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zmieniliśmy regulaminy i terminy zamknięcia naborów wniosków trwających konkursów z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

2018-06-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków

Planowane zmiany w trwajacych naborach z podziałań 7.1.1 i 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Informujemy o planowanej zmianie regulaminów i terminu (do 30 lipca br.) zamknięcia naborów dla trwających konkursów w ramach działania 7.1.

2018-06-21
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków

Złóż wniosek o dofinansowanie w majowych naborach!

Już wkrótce zaczniemy przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształcenia ogólnego. Zapraszamy do składania wniosków.

2018-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, włączenie społeczne, ICT, Transport, transport kolejowy, OZE, edukacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś