Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 352 informacje ze wszystkich 6207 dla tagu: lsi

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS składanego poza systemem LSI

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

Instytucja systematycznie będzie dokonywać zmian w treści dokumentów, w których wskazuje się na możliwość podpisywania korespondencji CC SEKAP. 

termin obowiązywania od 2015-07-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Wzór ankiety trwałości projektów EFRR (24 lipca 2015 r.)

W dniu 24 lipca 2015 roku, uchwałą nr 1324/55/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wzór ankiety trwałości projektów (wraz z instrukcją) dofinansowanych z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2015-07-24 do 2016-05-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność EFRR (24 lipca 2015 r.)

W dniu 24 lipca 2015 roku, uchwałą nr 1324/55/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2015-07-24 do 2016-05-09
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Zaproszenie na szkolenie z obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)

W związku z  ogłoszeniem przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólneg zapraszamy na szkolenie z obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).

2015-05-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia | tagi: LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś