Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 49 informacje ze wszystkich 6572 dla tagu: koronawirus

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie zasad udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, jaką jest epidemia COVID-19

Stanowisko dotyczy naboru nadzwyczajnego nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej dot. zasad udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, jaką jest epidemia COVID-19 – dotyczące podmiotów, bezpośrednio zaangażowanych w działania, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa.

termin obowiązywania od 2020-05-14
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: zasada konkurencyjności, pzp, covid-19, koronawirus

Stanowisko IZ dotyczące zasad udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, jaką jest epidemia COVID-19

W tej szczególnej sytuacji, związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2, podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa oraz walkę z wirusem w uzasadnionych przypadkach nie muszą stosować przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.

2020-05-14
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: zasada konkurencyjności, pzp, prawo zamówień publicznych, covid-19, koronawirus

Pracownia diagnostyki COVID-19 w Cieszynie już działa!

Przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie powstał kontenerowy zakład diagnostyki obrazowej, który przyspieszy i ułatwi skuteczne rozpoznanie choroby wśród pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem – projekt zostanie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

2020-05-11
| typ informacji: Wiadomość | tagi: koronawirus, budżet UE

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (1.04.2020) CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH 

5 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. [sygnatura: MR/H/2014-2020/20(2)/02/2017].

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 24 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 116 KB)

****

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzającymi programami. Zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

 

termin obowiązywania od 2017-04-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Sprawozdania, koronawirus, covid-19

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 v3 (18.01.2019 r.) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

29 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie zawieszenia: Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu odstąpienie od wymogu zobowiązania wnioskodawców do przedstawiania studium wykonalności oraz przeprowadzania analiz, w tym zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką przedstawioną w wytycznych. Zawieszenie uprości obowiązki wnioskodawców i skróci procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE na realizację projektów inwestycyjnych.

Zakres zawieszenia: Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11.

Termin zawieszenia: Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od 4 maja 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 104 KB) – wersja aktualna z 28 grudnia 2020 r. 

Wersja archiwalna: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 104 KB) – wersja z 28 kwietnia 2020 r.

***

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

Obowiązuje od 18.01.2019 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 1,58 MB

Zobacz także:

Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 10 stycznia 2019 r. (względem wersji z 17 lutego 2017 r.)  (PDF 176 KB)

termin obowiązywania od 2019-01-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne, covid-19, koronawirus

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie pandemii COVID-19 – stan na 31 lipca

W tej zakładce znajdziesz bieżącą informację na temat działań z RPO WSL 2014-2020, które już zrealizowaliśmy oraz tego, jakie kroki planujemy podjąć w najbliższej przyszłości w walce z pandemią koronawirusa.

2020-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Działania promocyjne | tagi: koronawirus, @EURegioPoland, EU REGIO Poland, FunduszeEuropejskie, slaskie, RPO WSL, covid-19
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś