Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 177 informacje ze wszystkich 5566 dla tagu: kadry gospodarki

Zaktualizowane regulaminy konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

Logo Wojewódzkiego Urzedu Pracy
W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego zmian w regulaminach konkursów w ramach poddziałań: 7.4.2. Outplacement - konkurs,  7.4.1. Outplacement – ZIT, 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje nowe wersję regulaminów uwzględniających te zmiany.

2016-11-25
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: rynek pracy, kadry gospodarki

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 oraz 8.2.1 - Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

wojewodzki urzad pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1,  1 grudzia br..

2016-11-17
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: kadry gospodarki

Zmiany w regulaminach konkursów dotyczących Rozwoju usług społecznych, zdrowotnych oraz Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ dopuszczalny sposób podpisywania wniosków
o dofinansowanie.

2016-11-04
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, włączenie społeczne, ZIT

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 8.2.1 i 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  31 października 2016 konkursy w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

2016-10-31
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, ZIT, RIT PŁN

Zmiana regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Szkic przedstawiający budynek z podpisem WFS
Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  regulaminy konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.
Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych wydłużony został termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 do  7 listopada 2016 r. do godz. 12.00

2016-10-28
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


Informujemy, że 26 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie  nr  RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16. Jednocześnie  przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

2016-10-10
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wojewódzki Urząd pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 6 października 2016 konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.

2016-10-06
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki

Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach działania Drogi wojewódzkie oraz poddziałań: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

2016-09-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN, RIT ZACH, kadry gospodarki, Rewitalizacja, Transport
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś