Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 59 informacje ze wszystkich 5642 dla tagu: infrastruktura edukacyjna

Nowoczesne laboratoria i pracownie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

Naturalną ścieżką kariery absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych jest wybór pomiędzy kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej a podjęciem pracy zawodowej. W przeszłości zdecydowana większość (ok. 85%) absolwentów wybierała studia wyższe. Od pewnego czasu wraz ze wzrostem zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników średniego szczebla mamy do czynienia z odwrotem tego trendu. Obecnie zaledwie nieco ponad połowa uczniów zainteresowana jest studiowaniem w trybie dziennym. Pozostali albo w ogóle nie są zainteresowani kontynuowaniem nauki, albo zamierzają studiować w trybie zaocznym i równocześnie podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie uczniowie jako główną przeszkodę w otrzymaniu dobrej pracy, zgodnej z ich wykształceniem postrzegają w braku odpowiedniego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Szkoła znana z dyscypliny i dobrze przygotowanych absolwentów jest potencjalnie doskonałym dostawcą pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Problemem dla przedsiębiorców są tutaj jednak takie czynniki jak brak znajomości nowoczesnych maszyn i urządzeń, na zakup których szkoła nie może sobie pozwolić oraz niedostateczna praktyka uczniów w zakładach produkcyjnych, znacznie ograniczająca znajomość nowoczesnych technologii. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mają być dwa projekty realizowane przez szkołę przy dofinansowaniu z EFRR i EFS.

2020-11-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesna szkoła zawodowa w Tychach

Zespół Szkół (ZS) nr 7 w Tychach należy do krajowej czołówki szkół, które skutecznie pozyskują i efektywnie inwestują środki europejskie w rozwój swoich uczniów. W 2016 r. ZS został wyróżniony Kartą Jakości Mobilności z programu Erasmus+ (jako jedna z 5 szkół w Polsce), co najlepiej świadczy o wysokiej jakości organizowanych tam stażów. Jednak szkoła ta, jak i wiele innych borykała się z problemem dotyczącym przestarzałego wyposażenia szkolnych pracowni, ale i ten problem został skutecznie rozwiązany z pomocą Funduszy Europejskich.

2020-04-21
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Nowoczesna infrastruktura przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju

W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują aż 23 przedszkola publiczne, w tym jedno Przedszkole Specjalne. W związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w większości przedszkoli w mieście pojawiły się wolne miejsca, jednak Przedszkole Publiczne nr 10 jako jedna z niewielu placówek wykazywało deficyt miejsc. Na dodatek przedszkole funkcjonowało w przedwojennym, wolnostojącym budynku, który nie spełniał wymagań technicznych. Zmiana nastąpiła dzięki realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020.

2019-12-04
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Nowe nabory na koniec lata

Prawie 250 mln zł, 23 nowe konkursy, 15 różnych działań i Twój 1 wniosek tylko tyle dzieli Cię od europejskiej inwestycji w Twój projekt. Nie czekaj – zgłoś się po dotację!

2019-08-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: konkurencyjność MŚP, ICT, OZE, ochrona środowiska, kadry gospodarki, regionalne programy zdrowotne, regionalne programy rehabilitacji, włączenie społeczne, rewitalizacja, edukacja, infrastruktura edukacyjna

Mini-hotel i profesjonalna kuchnia w sosnowieckiej szkole zawodowej

Przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu diagnozy regionalnego i lokalnego rynku pracy wykazały, że pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach deficytowych (takich jak cukiernik, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy czy technik ekonomista). Na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie postanowiło zareagować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU) w Sosnowcu, podejmując się realizacji dwóch projektów unijnych, których celem było podniesienie kwalifikacji uczniów szkolących się we wskazanych wyżej zawodach. Wiosną 2019 r., dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, CKZIU otworzyło nowoczesną bazę edukacyjną, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, używany jedynie w najlepszych światowych restauracjach i hotelach.

2019-07-24
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Efektywna energetycznie szkoła w Pszczynie

Celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Budynek szkoły wymagał pilnej termomodernizacji ze względu na przestarzałe i niewydolne sposoby jego ogrzewania. Nieocieplona elewacja sprawiała, że zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do ogrzania szkoły generowało olbrzymie koszty. Ponadto Pszczyna, na obszarze której znajduje się szkoła, leży w strefie stałego zagrożenia zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi, głównie z powodu bliskości aglomeracji śląskiej oraz dużego ruchu tranzytowego. Realizacja projektu miała przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza na obszarze gminy.

2019-07-10
| typ informacji: Artykuł | tagi: termomodernizacja, efektywność energetyczna, infrastruktura edukacyjna

Przedszkole w Gliwicach-Brzezince

Gliwice, jak wiele innych miast, borykały się z problemem niedostatecznej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dzielnicy Brzezinka udało się od podstaw wybudować nowy obiekt dla Przedszkola Miejskiego nr 43. Nowy budynek umożliwił przeniesienie do niego dzieci ze starego przedszkola i utworzenie nowej grupy przedszkolnej, co spowodowało wzrost liczby miejsc z 70 do 100 oraz rozpoczęcie realizacji projektu uzupełniającego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-07-02
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna, przedszkola

W Jaworznie dobry zawód to dobra praca

Brak możliwości właściwego przygotowania uczniów do obecnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz struktury branżowej, to jeden z najważniejszych problemów z jakimi borykaja się szkoły zawodowe. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Jaworznie postanowiło zwiększyć szansę swoich podopiecznych na dobry start w życie zawodowe. Budynek szkoły nie posiadał pracowni o odpowiednio wysokim standardzie i wyposażony był w kilkudziesięcioletnie, często niesprawne maszyny, jednak dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dziś uczniowie CKP są w stanie nabywać wysokie kompetencje w warunkach odpowiadających tym, jakie zastaną u przyszłych pracodawców.

2019-05-08
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna

Dobry start w zawodową praktykę

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszy Europejskich zdołało przebudować sale do praktycznej nauki zawodu oraz doposażyć je w sprzęt niezbędny do nowoczesnego kształcenia w zawodach technika budownictwa, technika architektury krajobrazu, technika technologii odzieży, technika geodety, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza–tynkarza oraz technika realizacji nagrań i nagłośnień. Projekt stworzył nowe możliwości rozwoju i nauki, uatrakcyjnił bazę edukacyjną, a w efekcie zwiększył szanse absolwentów na rynku pracy, a pracodawcom możliwość zatrudnienia dobrze wykształconego i doświadczonego pracownika.

2019-05-08
| typ informacji: Artykuł | tagi: infrastruktura edukacyjna
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś