Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 230 informacje ze wszystkich 5503 dla tagu: edukacja

Listy wniosków złożonych w konkursach z działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

2018-05-23
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: edukacja

Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Zmieniliśmy terminy rozstrzygnięć konkursów nr: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17.

2018-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: kadry gospodarki, edukacja

Złóż wniosek o dofinansowanie w majowych naborach!

Już wkrótce zaczniemy przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu m.in. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kształcenia ogólnego. Zapraszamy do składania wniosków.

2018-04-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: nabory wniosków, włączenie społeczne, ICT, Transport, transport kolejowy, OZE, edukacja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś