Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 129 informacje ze wszystkich 5412 dla tagu: ZIT

Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 (Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny)

Wojewódzki Urząd Pracy
W związku z wystąpieniem problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny. 

2016-10-07
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: ZIT, rynek pracy

Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach działania Drogi wojewódzkie oraz poddziałań: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

2016-09-30
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: ZIT, RIT PŁD, RIT PŁN, RIT ZACH, kadry gospodarki, Rewitalizacja, Transport

Spotkanie informacyjne dot. naboru 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne dot. naboru w ramach poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

2016-09-28
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia i konferencje | tagi: ZIT, ZDROWIE
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś