Home > W numerze > Dobra praktyka > O tym marzy każdy rodzic

O tym marzy każdy rodzic

A A A

O tym marzy każdy rodzic

Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość. To przedszkole, o jakim marzy każdy rodzic, który z troską myśli o przyszłości swoich dzieci.

JAK POWSTAŁO "AKUKU"

Przedszkole Akuku oferuje m.in. zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn.

- W 2010 roku stworzyłem placówkę przedszkolną w Węgierskiej Górce i już wtedy myślałem o dalszym rozwoju. Otwarcie nowej jednostki było naturalną kontynuacją moich działań. Wykorzystanie unijnych funduszy wydało mi się ciekawym rozwiązaniem, które miało mnie wspomóc w realizacji tak kosztownej inwestycji - mówi Benedykt Biegun, dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Akuku" w Żywcu.

Unijne dotacje umożliwiły m.in. adaptację parterowego budynku, w którym dziś mieści się "Akuku". Placówka ruszyła w 2016 roku. Dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe było stworzenie w niej bezpłatnych miejsc dla 45 dzieci, w tym czterech z niepełnosprawnościami.

W bezpiecznych, nowocześnie wyposażonych salach, odbywają się ciekawe zajęcia, również te umożliwiające integrację sensoryczną.

- Dla naszych wychowanków posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prowadzimy zajęcia wyrównawcze wspierające ich w codziennym funkcjonowaniu. Ciekawą opcją, rzadko spotykaną w innych przedszkolach, są zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. To metoda polegająca na posługiwaniu się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego. W odróżnieniu od metod rehabilitacji ruchowej - koncentruje się przede wszystkim na kontakcie z innymi, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch. Wykorzystuje się ją, między innymi, w terapii dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu, a także jąkających się. Nasza placówka oferuje też trening umiejętności prospołecznych, dzięki któremu najmłodsi uczą się schematów zachowań w różnych sytuacjach - cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolejkę do zabawki, używania zwrotów grzecznościowych czy uspokajania się i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Regularnie odbywają się także zajęcia z psychologiem i logopedą - mówi Benedykt Biegun.

Obecnie żywieckie przedszkole prowadzi zajęcia aż dla 63 dzieci - 45 w ramach projektu i 18 poza nim. Zatrudnia 13 nauczycieli, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, terapeutę integracji sensorycznej oraz nauczycieli gimnastyki, rytmiki, języka angielskiego i ruchu.

 

Projekt "Przebudowa oraz adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby Przedszkola Niepublicznego AKUKU w Żywcu" realizowany był w ramach Działania 11.1 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 420 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota prawie 350 tys. zł. Projekt "AKUKU! Rośnij z nami!" realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 870 tys. zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota prawie 750 tys. zł.

DW

Dzieci są ważne »

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.