Powrót do rpo.slaskie.pl
Home

Home

A A A

Dostosować naukę do potrzeb regionu

W województwie śląskim, we współpracy m.in. samorządu z przedsiębiorstwami, już wkrótce będzie realizowany pozakonkursowy projekt „Śląskie. Zawodowcy”. Dzięki niemu młodzi ludzie będą mogli skorzystać ze staży, praktyk i szkoleń zawodowych.

Rozebrany z azbestu budynek przygotowany pod zabudowę nowymi technologiami

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym w regionie do kluczowych potrzeb gospodarki. Uczniowie będą mogli skorzystać z tej oferty w latach 2019-2022, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Porozumienie o współpracy w sprawie wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie podpisali 8 stycznia br. przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego i Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie trwają intensywne prace wraz z partnerami nad szczegółami merytorycznymi oraz wnioskiem o dofinansowanie. Ten ostatni ma być gotowy już na wiosnę. Województwo planuje rozpocząć realizację projektu jeszcze w tym roku.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił, że bardzo poważnym problemem gospodarki jest brak wykwalifikowanych pracowników w części branż. Chodzi o to, by kształcenie dostosować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Przemysł wcześniej ukierunkowany głównie na górnictwo, zmienił swój charakter. Dziś dziesiątki tysięcy miejsc pracy w regionie są związane z nowoczesnymi technologiami.

– Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców, zgłaszane poprzez m.in. KSSE, izbę branżową czy Regionalną Izbę Gospodarczą. Celem inicjatywy jest przygotowanie młodych ludzi do ich przyszłego zawodu, aby – wchodząc na rynek pracy – posiadali odpowiednie kompetencje oraz kwalifikacje. Kluczowe jest to, aby pozostali w regionie, tutaj pracowali i rozwijali się – akcentował Jakub Chełstowski.

Na różne inicjatywy w ramach projektu zostanie przeznaczonych 20 mln zł. Do udziału w nim będą mogły przystąpić szkoły i lokalne samorządy. Będą w nim realizowane rozwiązania, gwarantujące skuteczną poprawę rynku pracy. Ważne, że wszystko ma odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by odpowiadać na ich potrzeby.

W celu zwiększenia efektywności projektu zostanie powołane ciało pomocnicze – Śląska Rada Edukacji Zawodowej, której zadaniem będzie bieżąca analiza rynku pracy i zmian, które w nim zachodzą. Przedstawiciele samorządu oraz środowisk branżowych tworzący Radę dodatkowo będą prognozować zapotrzebowanie na konkretne zawody w przyszłości. W ten sposób ryzyko braków kadrowych zostanie ograniczone do minimum.

KIERUNKI WSPARCIA

Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego jak energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły wschodzące oraz zielona gospodarka to główne kierunki, które będą wspierane
przez staże i praktyki.

Do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” będą mogły przystąpić szkoły i lokalne samorządy. Przedsięwzięcie ma charakter pozakonkursowy, a realizacja projektu ma być skuteczną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry