Home > W numerze > RPO w liczbach > Postaraj się o wsparcie

Postaraj się o wsparcie

A A A

Postaraj się o wsparcie

Instrumenty zwrotne to — obok dotacji — jeden z mechanizmów preferencyjnego wsparcia przedsiębiorców i samorządów, przewidzianych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020. W województwie śląskim to ponad 770 mln zł.

Rozłożone banknoty stu złotowe, a na nich ułożone pięciozłotówki.

To wsparcie dla firm, które napotykają problemy, starając się o zdobycie kapitału w bankach, np. z powodu braku zabezpieczeń lub krótkiej historii kredytowej.

Unijne instrumenty zwrotne są oferowane jako nisko oprocentowane pożyczki mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a także podmiotom publicznym. Ich oprocentowanie jest symboliczne, a więc zdecydowanie niższe niż rynkowe.

O pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 30 lat, będące osobami bezrobotnymi, osobami biernymi zawodowo, reemigrantami, imigrantami, osobami ubogimi pracującymi, osobami odchodzącymi z rolnictwa lub ich rodziną, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz osobami pracującymi w ramach umów cywilnoprawnych.

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP można przeznaczyć na wsparcie aktywności inwestycyjnej oraz poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, a dla sektora publicznego na poprawę stanu środowiska miejskiego.

Gdzie po pożyczkę

Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 8, Katowice
Punkt Obsługi Klienta
tel.: +48 32 200 84 44, 32 200 84 00,
32 201 00 12, 32 201 00 13
e-mail: pok@fgsa.pl

BIURO TISE W KATOWICACH
Silesia Business Park,
ul. Chorzowska 150, Katowice
tel.: +48 517 420 746
e-mail: msp@tise.pl

BANK PEKAO S.A
Centrum Biznesowe Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gliwicach
ul. gen. L. Berbeckiego 4, Gliwice
tel.: +48 723 337 255


Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Śląski
ul. Podchorążych 1, Katowice
tel.: +48 32 602 94 00
e-mail: katowice@bgk.pl


Działanie 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Fundusz Pożyczkowy
ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pokój 303), Bielsko-Biała
tel.: +48 33 496 02 00, 33 496 02 40,
tel.: +48 33 496 02 20, 502 483 753
e-mail: m.niemczyk@bcp.org.pl
e-mail: magda.wilk@bcp.org.pl
Powrót do góry