Home

Home

A A A

Nowe władze województwa śląskiego

Nowym marszałkiem Województwa Śląskiego został Jakub Chełstowski. Jego zastępcami są Wojciech Kałuża i Dariusz Starzycki. Do zarządu powołano Michała Wosia i Izabelę Domogałę.

Narysowany jest samochód jadący po drodze. Na masce ma różne  hasła (np. Akcja dotacja, Wchodzę w to!, Nowe nabory!). Kierowca w kasku wychyla się przez szybę, w dłoni trzyma wniosek do wypełnienia. Po obu stronach drogi znajdują się kierunkowskazy  z napisami: Inwestycje, Zatrudnienie, Edukacja, Nowoczesna gospodarka.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski będzie kierował m.in. kulturą, komunikacją społeczną oraz nadzorem właścicielskim nad podległymi spółkami prawa handlowego. Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa marszałek, prócz kierowania sprawami województwa, jest reprezentantem regionu.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża będzie odpowiedzialny za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zajmować się będzie także gospodarką, turystyką oraz sportem.

Z kolei pieczę nad rozwojem zdrowia oraz polityką społeczną, a także geodezją i gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym przejmie Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała będzie odpowiedzialna za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do jej kompetencji należeć będą także ochrona środowiska oraz inwestycje.
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś kierować będzie komunikacją i transportem, edukacją i nauką oraz rozwojem terenów wiejskich.

 

Życzenia Świąteczne.

Powrót do góry