Home

Home

A A A

Pomagając innym – pomagasz sobie

Ekonomia społeczna oparta na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności,odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczności lokalnych. Zapobiega wykluczeniu społecznemu i wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Trzy osoby (kobieta i dwóch mężczyzn) leżą w łóżku. Do połowy przykryci pościelą. Mężczyźni w koszulach i krawatach, kobieta ubrane elegancko w bluzkę i garsonkę. Wszyscy uśmiechnięci, rozluźnieni.

Łączy elementy gospodarcze i społeczne, gdyż wykorzystuje mechanizmy rynkowe, po to, aby dać ludziom pracę i przywrócić poczucie własnej wartości, ale również wytwarzać produkty i świadczyć usługi potrzebne innym.

Przełamać niechęć

Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne instytucje czy przedsiębiorstwa nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny. Odwagi wymaga przełamanie bariery ludzkiego egoizmu, przezwyciężanie bierności, upominanie się o prawa słabszych. Odwaga jest potrzebna, by stawić czoła niechęci, przesądom i uprzedzeniom.

— W Polsce jest mnóstwo takich środowisk, które traktujemy w taki sam sposób, jak kiedyś podchodzono do trędowatych — podkreślała podczas jednej z konferencji w Katowicach poświęconej ekonomii społecznej Barbara Sadowska, która wraz z mężem Tomaszem założyła poznańską Barkę i tworzyła pierwsze spółdzielnie. Od nich m.in. śląskie organizacje uczyły się spółdzielczości socjalnej.

Opowiadała także o przełamywaniu niechęci wobec wykluczonych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Niedawno Barbara Sadowska została powołana jako stały członek do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Będzie łatwiej?

W województwie śląskim działa sześć akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które są podstawową instytucją wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Pomagają osobom i instytucjom założyć przedsiębiorstwa społeczne lub rozwinąć już istniejące oraz wspierają w  pozyskiwaniu dotacji, w tym pożyczek na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Świadczą również usługi szkoleniowe, doradcze, biznesowe, finansowe i animacyjne.

Z założonych ponad 10 lat temu tysiąca spółdzielni socjalnych przetrwało zaledwie kilka. Pozostałe nie wytrzymały konkurencji i kryzysu. W wielu przypadkach zabrakło po prostu biznesowego podejścia i zarządzania. Żeby bowiem przedsiębiorstwa społeczne były w stanie się rozwijać i zatrudniać personel, muszą na siebie zarabiać. Stąd zadaniem OWES-ów jest analiza biznesowego aspektu planowanej działalności. Analizując wszystkie przypadki, obecnie duży nacisk został położony na wsparcie spółdzielni poprzez kompleksową opiekę doradcy biznesowego odpowiedzialnego za monitorowanie jego sytuacji oraz wspieranie w budowaniu planu rozwoju, organizowaniu wsparcia lub sytuacjach kryzysowych, tak żeby realnie wzrastał obrót. Dodatkowo firma otrzymuje pakiety marketingowo-promocyjne oraz szereg szkoleń z zakresu księgowości czy prawa podatkowego. Działalność OWES-ów ma również wspierać finansowo tworzenie nowych miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej czy osób z niepełnosprawnościami. O tym, jak działają przedsiębiorstwa społeczne, piszemy na przykładzie spółdzielni Serowa Dolina i fundacji Leżę i pracuję na str. 6 i 7.

Szczegółów dotyczących wsparcia można szukać na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego es.ropz-katowice.pl, odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich OWES-ów.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoWSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH
— Na wsparcie projektów mamy w ramach RPO ponad miliard złotych. Mam tutaj na myśli działalność aktywizacyjną na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, programy aktywnej integracji, wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych — mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWAŻNIEJSZA JEST SIŁA ARGUMENTU NIŻ ARGUMENT SIŁY
— Moja Europa, kiedy byłem w waszym wieku, kończyła się na granicach w Świecku lub Zgorzelcu. Dalej była ziemia zamknięta. Dziś moja i wasza Europa sięga Portugalii i Azorów. Wyjdźcie z tej sali wygrani — mówił do licealistów przed rozpoczęciem debaty oksfordzkiej wicemarszałek województwa śląskiego Michał Gramatyka.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychLEŻĘ I PRACUJĘ
— Żeby dobrze zrozumieć potrzeby osób sparaliżowanych, musieliśmy poniekąd wejść w buty Artura Szaflika, położyć się tak jak on do łóżka. Logo, przekaz i idea są wyrazem solidarności, zrozumienia, z jakimi problemami mierzą się osoby sparaliżowane — opisuje Majka Lipiak, która założyła przedsiębiorstwo społeczne Leżę i pracuję.

Powrót do góry