Home > W numerze > Szkolenia > Sprawdź i skorzystaj z Bazy Usług Rozwojowych

Sprawdź i skorzystaj z Bazy Usług Rozwojowych

A A A

Sprawdź i skorzystaj
z Bazy Usług Rozwojowych

Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. 

Grupa młodych osób (kobiet i mężczyzn)  w pomieszczeniu pozuje do zdjęcia. Dwie kobiety siedzą, reszta stoi - centralnie,  przy ścianie i z tyłu przy lustrze, w którym widać ich odbicia.

Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci.

Podmiotowy System Finansowania (PSF) funkcjonuje w województwie śląskim od września 2017 roku. To największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości ok. 420 mln zł.

Dużo ofert

Umożliwia finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z funduszy unijnych. Dofinansowanie wynosi od 50 do 80 proc. kosztów usługi. Usługi rozwojowe to m.in.: szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning.
Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu).
Szkolenia znajdziemy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która powstała z przekształcenia portalu www.inwestycjawkadry.pl prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza bezpłatnie umożliwia firmom szkoleniowym i doradczym przedstawienie swojej oferty, a przedstawicielom biznesu — zamówienie usług rozwojowych z dofinansowaniem unijnym. Można ją znaleźć pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Co ważne, w BUR zarejestrowało się ok. 500 podmiotów z województwa śląskiego, z czego prawie 300 z nich świadczy usługi dofinansowane z EFS. To najwięcej w Polsce. Przekłada się to bezpośrednio na ilość dostępnych usług w systemie, która zmienia się, ale może wynosić nawet ponad 5500. Ponad dwukrotnie wyprzedzamy kolejne województwo. Przedsiębiorcy mają więc w czym wybierać. W Bazie znajduje się ponad
20 tys. ofert.

Sprawdzone firmy

W Bazie Usług Rozwojowych może zarejestrować się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju. Musi spełnić odpowiednie kryteria. Należą do nich: zapewnienie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także formalne potwierdzenie posiadania systemu zapewnienia jakości usług.
— Pierwsze cztery kryteria mają charakter deklaratywny. Prawdziwość oświadczenia weryfikowana jest podczas audytów prowadzonych przez PARP po wpisaniu podmiotu do BUR. W przypadku ostatniego kryterium podmiot zaświadcza, że posiada odpowiedni certyfikat lub dokument potwierdzający akredytację aprobowaną przez instytucje zewnętrzne. Druga ścieżka spełnienia tego warunku jest możliwa na podstawie przepisów prawa dotyczących np. studiów podyplomowych — wyjaśnia Szymon Kurek z PARP.
PARP publikuje oraz aktualizuje listę certyfikatów i akredytacji. — Wiarygodność i prawidłowość wszystkich informacji dotyczących spełnienia kryteriów dodatkowych może być sprawdzana przez PARP lub upoważnionych przez nią audytorów zewnętrznych - dodaje Szymon Kurek.

Szyte na miarę

Oferta BUR gwarantuje szeroki wybór usług rozwojowych. Bazę można przeszukiwać bez ograniczeń terytorialnych i branżowych. Jeśli nie ma szkolenia, jakiego przedsiębiorca szuka, może je zamówić za pośrednictwem modułu „Giełda usług”.
Następnie firma szkoleniowa kontaktuje się z przedsiębiorcą i przygotowuje ofertę dopasowaną do jego wymagań. Bedzie to szkolenie „szyte na miarę”. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje usługę odpowiadającą dokładnie jego potrzebom. To nowość w obecnej perspektywie finansowej.
Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem do usług rozwojowych powinien się zgłosić do jednego z sześciu wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach operatorów, którzy realizują projekty PSF. Ich listę można znaleźć pod adresem rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników”.
— Przedsiębiorcom odpowiada nowy sposób finansowania szkoleń pracowników. Świadczą o tym liczby. Już teraz wydaliśmy prawie jedną czwartą puli z ponad 400 mln zł, co pozwoliło objąć wsparciem 30 tysięcy osób — podkreślał na wrześniowej konferencji w Będzinie Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zadbać o pracowników

Przedsiębiorcy w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy nieraz bezskutecznie szukają pracowników. Dlatego umiejętność ich docenienia jest szczególnie ważna.
Jednym ze sposobów jest dbanie o rozwój zespołu. Sprzyjają temu szkolenia. Bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się kursy z branży beauty. We fryzjerstwie i kosmetyce wchodzą nowe kosmetyki, trendy i stylizacje oraz stosowane metody. Na dodatek to są dosyć drogie szkolenia.
Na przykład z dziesięcioosobowego zespołu Studia Urody Eos w Katowicach na kursach były cztery kosmetyczki (makijaż permanentny, stylizacja rzęs), fryzjerka (strzyżenie) oraz menedżerka (biznesowe).
— Szkolenia pomagają zyskać niezbędne narzędzia, wiedzę oraz umiejętności. Tym samym urozmaicić naszą pracę, uczynić ją zdecydowanie ciekawszą. Budują też pewność siebie pracowników oraz zadowolenie klientów. Podnoszą umiejętności, ale też sprawiają, że rośnie motywacja wewnętrzna pracowników. Samo wynagrodzenie, nawet najlepsze, to za mało. Pracownicy muszą się czuć docenieni i widzieć dla siebie dalsze perspektywy w firmie — tłumaczy Izabela Nowicka, właścicielka Studia Urody Eos.
Podobnego zdania są inni pracodawcy. Tomasz Kanik z Żabnicy, właściciel firmy EACS, już kilkakrotnie wysyłał pracowników na szkolenia. Firma prowadzi usługi doradcze z zakresu architektury korporacyjnej, zarządzania procesami biznesowymi oraz integracji systemów. Realizuje projekty dla dużych przedsiębiorstw, przemysłu, wojska oraz administracji publicznej.
— W branży IT bardzo ważne są kompetencje pracowników, ale również odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają te umiejętności — mówi Tomasz Kanik.
Kursy dla profesjonalistów IT to jedna z trudniejszych dziedzin szkoleniowych. Biorą w nich udział osoby, które szukają bardzo konkretnej wiedzy popartej doświadczeniem, dlatego ważna jest wiarygodność trenerów.
Przyznaje to Tomasz Kanik: — Oprócz opinii wystawionych przez innych, wcześniejszych uczestników szkoleń, wystarczy zajrzeć do internetu, żeby sprawdzić informacje o trenerach.
Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, szukaj informacji na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników” lub u operatorów.

OPERATORZY USŁUG ROZWOJOWYCH WYBRANI PRZEZ WUP W KATOWICACH

Fundusz Górnośląski
Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Piotr Kurnicki
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju

Szczegóły dotyczące wsparcia są dostępne na stronie rpo.wup-katowice.pl w zakładce „Znajdź dofinansowanie”.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoRAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychSPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF to największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do góry