Home > W numerze > Standardy > Opieka we własnym domu jest skuteczniejsza

Opieka we własnym domu jest skuteczniejsza

A A A

Opieka we własnym domu jest skuteczniejsza

Idea zamiany opieki instytucjonalnej na opiekę w miejscu zamieszkania zyskuje coraz więcej zwolenników. Sprzyjają jej argumenty finansowe i psychologiczne oraz wsparcie z funduszy europejskich.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego

W całej Unii Europejskiej setki tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi lub w podeszłym wieku, a także porzuconych lub zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają one opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak wieloletnie doświadczenia wskazują, że pomimo najlepszych chęci nie są w stanie wykonywać usług nastawionych na dobro podopiecznych ani dawać im wsparcia gwarantującego pełne włączenie społeczne. Fizyczne oddzielenie od lokalnych społeczności i rodzin drastycznie ogranicza zdolność oraz gotowość osób mieszkających w takich miejscach do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Dlatego strategia Unii Europejskiej tworzy ramy pomocy osobom niesamodzielnym w pełnym włączeniu się w życie społeczeństwa oraz gwarantuje respektowanie ich fundamentalnych praw. Podkreślono w niej zaangażowanie UE w promowanie idei aktywnego wypoczynku osób z niepełnosprawnościami, podejmowania przez nie pracy zawodowej oraz korzystania z edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej. W strategii zapisano również rezygnację z opieki instytucjonalnej i tworzenie w to miejsce opieki w ramach lokalnych społeczności.
Tym zadaniom sprzyjają Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Wspierają one różne zadania w zakresie polityki walki z ubóstwem, zapobiegania instytucjonalizacji i wprowadzania reform na rzecz zmiany sposobu opieki.
Przykładem takich szans jest ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 października 2018 r. Konkurs dotyczy działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekty mogą między innymi wspierać działalność lub tworzenie nowych Dziennych Domów Opieki Medycznej, realizować opiekę medyczną w zastępstwie opiekunów będących członkami rodzin, organizować teleopiekę, zespoły środowiskowe, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne czy długoterminową opiekę domową, w tym pielęgniarską.
Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem rpo.slaskie.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2019 r.

Michał Gramatyka
wicemarszałek województwa śląskiego

19 786 263,51 zł

taką kwotę przeznaczono na dofinansowanie projektów w konkursie.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoJAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować. 
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Jak zadbać o dzieckoZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoSKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia gwarantującego podopiecznym pełne włączenie społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry