Zadbać o dzieci

A A A

Zadbać o dzieci

Bardzo ważne jest, aby tornister był dopasowany do wagi dziecka. Źle dobrany może powodować lub pogłębiać wady postawy.

Jak zadbać o dzieci

Gdy dziecko rośne, kształtuje się jego sylwetka, dlatego nie powinno być przeciążane. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent jego masy ciała. To znaczy, że gdy uczeń waży 30 kg, dobrze, by jego plecak nie miał więcej niż 3 kg. Jeśli jest cięższy, może powodować wady postawy.
Lekarze ostrzegają, że- noszenie za ciężkiego, źle dopasowanego plecaka może skutkować w krótkim czasie i w przyszłości skrzywieniem kręgosłupa. W ten sposób powstają różnego rodzaju skoliozy, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa.
Do tego dzieci i nastolatkowie bardzo dużo czasu spędzają przed komputerami i telewizorami, natomiast coraz mniej na świeżym powietrzu i w ruchu. Dlatego coraz więcej spośród nich ma problemy z kręgosłupem.

Badania w Jastrzębiu

Nic dziwnego, że w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 znalazł się „Program Zdrowego Kręgosłupa”.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt dotyczący tego programu. Ma on pozwolić na wczesne wykrywanie deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz edukację w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
- Projekt obejmie wszystkie 20 szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie trwał cztery lata. To oznacza, że dzieci co roku będą brać udział w badaniach przesiewowych, podczas których pielęgniarki będą sprawdzać czy mają prawidłową postawę - mówi Jolanta Ślipek-Dzieńkowska z jastrzębskiego szpitalu.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dzieci będą kierowane do poradni przyszpitalnych, gdzie przyjrzy im się lekarz. W zależności od diagnozy zostanie wykonane zdjęcie RTG oraz nastąpi powtórna konsultacja oraz zalecone odpowiednie leczenie.
Projekt „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” rozpoczął się w tym roku i będzie realizowany do końca 2021. Jego wartość ogółem wynosi 406 041,25 zł. Dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WSL wynosi 345 135,06 zł.
W ramach projektu zostaną przeszkolone pielęgniarki-higienistki szkolne w zakresie wykrywania wad postawy oraz zostaną zakupione zestawy urządzeń do badania postawy ciała (skoliometr i plurimetr) dla każdej ze szkół.
Przewidziano również wykłady we wszystkich szkołach objętych badaniami na temat profilaktyki wad postawy oraz ergonomii w codziennym życiu dziecka: dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców uczniów.

Kolejny konkurs

Obecnie trwa kolejny nabór w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych dotyczący Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane do 27 września 2018 roku.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 93 proc. Na dofinansowanie przeznaczono 9 225 818,81 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2019 roku. Więcej informacji na stronie rpo.slaskie.pl.

Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa. To najczęstsza wada postawy u dzieci. Mogą się jej „nabawić” m.in. przez źle dobrany i za ciężki plecak. Patrząc na kręgosłup dziecka z tyłu, widać, że wygina się w łuki, najczęściej w okolicach lędźwi, piersi lub szyi. To naturalne krzywizny, gdy się je zaburzy, wtedy powstają poważne zmiany w sylwetce, może dojść do rotacji kręgosłupa i jego wygięcia bocznego. Skoliozę można podejrzewać, gdy położenie jednego z barków wydaje się wyższe niż drugie lub gdy ubranie nie leży równo.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoJAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować. 
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Jak zadbać o dzieckoZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoSKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia gwarantującego podopiecznym pełne włączenie społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry