Home > Szkolenia

Szkolenia

A A A

Szkolenia

Data Typ spotkania Opis Szczegóły
28.08.2018 r. Szkolenie Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prowadzący: Maciej Zasłona
Miejsce spotkania: Katowice
29.08.2018 r. Szkolenie Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prowadzący: Maciej Zasłona
Miejsce spotkania: Katowice
4.09.2018 r. Szkolenie Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prowadzący: Piotr Ryza
Miejsce spotkania: Katowice
10.09.2018 r. Szkolenie Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prowadzący: Gabriela Suski-Borek
Miejsce spotkania: Katowice
10.09.2018 r. Warsztaty Praktyczne zajęcia z przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce spotkania: Katowice

Szkolenia i warsztaty są bezpłatne

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoJAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować. 
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Jak zadbać o dzieckoZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoSKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia gwarantującego podopiecznym pełne włączenie społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry