Home > Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

A A A

Spotkania informacyjne

Data Typ spotkania Opis Szczegóły
31.08.2018 r. Spotkanie informacyjne
Związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Działania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Miejsce spotkania: Katowice
4.09.2018 r. Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18 z poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
Działania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Miejsce spotkania: Katowice
5.09.2018 r. Spotkanie informacyjne
„EFS dla zdrowia”
Spotkanie informacyjne z ekspertami „EFS dla zdrowia” dotyczące rozwoju usług zdrowotnych finansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020. Miejsce spotkania: Katowice
10.09.2018 r. Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Działania związane z wdrażaniem „Programu Zdrowego Kręgosłupa” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. Miejsce spotkania: Katowice
14.09.2018 r. Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-267/18 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
Działania związane z wdrażaniem regionalnego programu zdrowotnego „Zdrowa Matka i Dziecko” w zakresie organizacji szkół świadomego rodzicielstwa oraz działania z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 Miejsce spotkania: Katowice

Spotkania są bezpłatne

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoJAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować. 
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Jak zadbać o dzieckoZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13. roku życia tornister nie powinien ważyć więcej niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoSKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia gwarantującego podopiecznym pełne włączenie społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry