Home > W numerze > Aktualności > EFS-owe Śląskie

EFS-owe Śląskie

A A A

EFS-owe Śląskie

Szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie informacyjne w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 oraz samorządami z terenu województwa śląskiego, zorganizowała wyjazdowe spotkania informacyjne we wszystkich subregionach.

Spotkania skierowano zarówno do podmiotów chcących pozyskać Fundusze Europejskie, jak i do podmiotów, które otrzymały już dofinansowanie na realizację projektu. Łącznie od marca do grudnia 2017 roku odbyły się 24 spotkania na terenie regionu. Ich tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz tematykę pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.

Do zadań Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) należy w szczególności rozwój społeczeństwa w UE. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie poprzez zwiększanie ich szans zatrudnienia i kształcenia, a także podejmując działania z zakresu włączenia społecznego.

Serdecznie dziękuję za uczestnictwo w spotkaniach wszystkim zainteresowanym pozyskiwaniem środków z Funduszy Europejskich. W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego naszymi spotkaniami, od nowego roku uruchomimy kolejną edycję i korzystając z okazji, serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.