Home

Home

Szanowni Państwo,

troska o środowisko naturalne jest naszym priorytetem. Otoczenie wokół nas powoli, ale systematycznie zmienia się, stając się przestrzenią bardziej przyjazną mieszkańcom – bezpieczną i „zieloną”, w której dbamy o to, aby jakość powietrza się poprawiała.
Dzięki środkom RPO WSL 2014-2020 rozwijamy nasz region, kładąc nacisk na przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii czy dążące do ograniczenia niskiej emisji, czego najlepszym przykładem jest ekologiczny transport publiczny. „Zielony” tabor to nie tylko lepsza jakość powietrza, ale też bezpieczeństwo i komfort. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na niskoemisyjny transport przeznaczyliśmy prawie 450 mln euro, czyli około 1,9 mld zł. To duża kwota, ale i skala naszych potrzeb jest duża. W naszym województwie mamy najdłuższe w kraju miejskie linie komunikacyjne. Rośnie liczba samochodów na drogach, co powoduje coraz częstsze korki. Przybywa też tzw. „wąskich gardeł” – zakłócających płynność ruchu. Te problemy nie mogą być rozwiązywane przez ciągły rozwój sieci drogowej, choćby ze względu na ograniczenia przestrzenne występujące w naszych gęsto zabudowanych miastach. Dlatego środki unijne inwestujemy w dobrze zorganizowany transport zbiorowy, który stanowi swego rodzaju kręgosłup każdej nowoczesnej metropolii czy aglomeracji. Zdajemy sobie sprawę, że w porównaniu np. do Europy Zachodniej jesteśmy na początku tej drogi i czeka nas wiele pracy. Jestem jednak przekonany, że beneficjenci chętnie sięgną po unijne środki przeznaczone właśnie na te cele i wspólnie uda nam się osiągnąć sukces. Życzę miłej lektury.

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

Przyspieszamy

Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry? 3,47 mld euro – taką kwotą dysponuje Śląskie! Z dotychczasowymi efektami realizacji Programu w regionie oraz informacjami o trwających naborach mieszkańcy województwa mogą zapoznać się w ramach kampanii promocyjnej „Śląskie – przyspieszamy!”.

Komitet
monitorujący

Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji i organizacji. Aby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Komitet Monitorujący RPO WSL.

Proekologiczne inicjatywy

Polska regularnie przekracza normy zanieczyszczenia obowiązujące w Unii Europejskiej. Organizacje ekologiczne biją na alarm. Dostrzegając problem smogu duszącego mieszkańców, gmina Siewierz przeznaczyła unijne środki na montaż 1300 kolektorów słonecznych. Pozwoli to ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 300 ton rocznie.

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.