Home

Home

Szanowni Państwo,

edukacja jest dziś jednym z filarów napędzających rozwój gospodarczy i budujących konkurencyjność regionu. Tworząc nowoczesne województwo, pamiętamy o mieszkańcach, również tych najmłodszych, którzy dziś chodzą do przedszkoli i szkół. W ramach RPO WSL 2014-2020 dostępna jest pokaźna pula środków wspierająca system oświaty na prawie wszystkich jej szczeblach.

Unijne pieniądze przeznaczone zostaną nie tylko na modernizację placówek oświatowych, ale przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, a także rozszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowywanie jej, szczególnie na szczeblu kształcenia zawodowego, do potrzeb pracodawców. Wspierać będziemy także dorosłych, którzy zakończyli już naukę, ale nadal chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe. Na łamach biuletynu piszemy nie tylko o konkursach, ale też przedstawiamy dobre praktyki pokazujące pozytywne zmiany już wprowadzone w śląskich placówkach edukacyjnych. Dobrze zaplanowane działania sprawią, że nasze placówki oświatowe oferować będą nie tylko lepsze kierunki kształcenia, ale – co najważniejsze - zagwarantują młodym lepszy życiowy start. Śląskie ma szansę stać się w najbliższych latach miejscem "prawdziwych mistrzów w swoim zawodzie".

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

Dzieci
są ważne

W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość. Ważne, by wiedzę zdobywać już od pierwszych lat życia, bo właśnie wtedy intensywnie rozwija się większość wrodzonych predyspozycji. Wychowanie przedszkolne odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Ważne
inwestycje

Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia. W województwie śląskim dotacje na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną można pozyskiwać w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT).

Kompetencje to podstawa

Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej. Fundusze na działania w tym zakresie pozyskać można w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020.

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.