Przejdź do treści głównej

Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.2


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-11-23 09:19

21 listopada 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 11.2 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, w którym dokonano aktualizacji informacji na temat zidentyfikowanego projektu:

  • Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna "eCareMed" - Elektroniczna Dokumentacja - zwiększono liczbę uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne oraz szacowanej całkowitej wartość projektu i powiązaną z tym szacowaną wartość kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania i wkładu UE.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś