Przejdź do treści głównej

Ocena skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

Sierpień 2018 r.

Celem głównym analizy była weryfikacja skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  1. Ocenę przyjętych rozwiązań systemowych wraz z funkcjonującymi procedurami;
  2. Ocenę zainteresowania przedsiębiorców oraz pracowników w zakresie skorzystania z usług rozwojowych w woj. śląskim.

Efektem przeprowadzonej analizy jest zestaw wniosków pozwalających na wprowadzenie działań naprawczych w celu usprawnienia działania systemu. 

Wykonawca            

Pracownia Badań i Doradztwa „Re – Source” Korczyński Sarapata sp.j.

Okres badania

od kwietnia do sierpnia 2018 r.

Materiały

Raport końcowy: Ocena skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług
rozwojowych w województwie śląskim
.


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Grudzień 2017 r.

Celem głównym analizy było określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Realizacja celu głównego osiągnięta została dzięki analizie sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim oraz ocenie adekwatności zaprogramowanego wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i ocenie adekwatności planowanego wsparcia dedykowanego cudzoziemcom w Umowie Partnerstwa.

Ostatecznym efektem badania są wnioski, które pozwolą określić możliwości i ukierunkować wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim.

Wykonawca            

konsorcjum firm: Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim
wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
.

Prezentacja: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim
wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
.

Infografika: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim -
najważniejsze wnioski
.


Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU.

Głównym celem analizy było określenie zawodów i branż , w których będą występować na szeroką skalę problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których zasadne jest tworzenie CKZiU oraz innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Identyfikacja zawodów i branż w woj. śląskim (w układzie przestrzennym), w których na szeroką skalę występują/wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników.
  2. Ocena i prognoza zapotrzebowania na kształcenie zawodowe i ustawiczne we wskazanych w ramach analizy branżach.

Ostatecznym efektem analizy jest katalog zawodów i branż, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, dla których zasadne będzie tworzenie CKZiU oraz innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Ewaluacja Analiza została zrealizowana przez firmę Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r.

Zapoznaj sie z raportem klikając tutaj

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś