Przejdź do treści głównej

6305
podpisanych umów

14551306235.35
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-08-31

Województwo śląskie przystąpiło do badania ruchu

Ruszają badania w ramach prac nad Regionalnym Planem Transportowym, w ramach których zrealizowane zostaną badania zachowań transportowych mieszkańców, pomiary natężenia ruchu na granicach...

2021-09-16

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 .

2021-09-10

Szkolenia dla subregionów z monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych

Zapraszamy gminy subregionów na szkolenia stacjonarne.RPO WSL 2014-2020: 6 305 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 14 551 306 235,35 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś