Przejdź do treści głównej

3959
podpisanych umów

10406939401.18
przyznanego dofinansowania z UE

18
wybudowanych węzłów przesiadkowych


Polecamy

Wiadomości

2019-09-13

Wydłużenie czasu na złożenie wniosków o dofinansowanie w konkursie z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zmieniliśmy termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19 .

2019-09-13

Aktualizacja regulaminu konkursu z działania 6.2. Transport kolejowy

Zaktualizowaliśmy regulamin naboru nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18 .RPO WSL 2014-2020: 3 959 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 10 406 939 401,18 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś