Przejdź do treści głównej

5805
podpisanych umów

13924437322.77
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-03-03

Złożone projekty w konkursie z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Publikujemy listę projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 .

2021-03-01

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania kolejne projekty w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 .RPO WSL 2014-2020: 5 805 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 924 437 322,77 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś