Przejdź do treści głównej

4107
podpisanych umów

11061073605.65
przyznanego dofinansowania z UE

223
zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej


Polecamy

Wiadomości

2019-11-18

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 .

2019-11-18

Zakończenie naboru fiszek wniosków przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST) zakończyła nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 12-17 listopada.

2019-11-14

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 7.3.3. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 z poddziałania 7.3.3. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.RPO WSL 2014-2020: 4 107 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 11 061 073 605,65 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś