Przejdź do treści głównej

3517
podpisanych umów

9586417807.19
przyznanego dofinansowania z UE

38
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2019-03-21

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Przedstawiamy zaktualizowane wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 .

2019-03-20

Informacja dotycząca tzw. ulgi termomodernizacyjnej

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym podatnikom, którzy przeprowadzili termomodernizację w danym roku podatkowym przysługuje tzw. ulga termomodernizacyjna.

2019-03-19

Aktualizacja wyników naborów z poddziałania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18 .RPO WSL 2014-2020: 3 517 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 9 586 417 807,19 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś