Przejdź do treści głównej

4638
podpisanych umów

12081431033.22
przyznanego dofinansowania z UE

247
zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej


Polecamy

Wiadomości

2020-05-28

Informacja organizacyjna – obsługa interesantów w WUP w Katowicach

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przywrócono możliwość osobistej obsługi interesantów w specjalnie utworzonych do tego celu punktach.

2020-06-01

Aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, III typ projektu

Zaktualizowaliśmy listę wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19 .

2020-06-01

Rozszerzenie grupy docelowej w projekcie dedykowanym Obszarom Strategicznej Interwencji (OSI Bytom)

Rozszerzyliśmy grupę docelową w projekcie PSF dedykowanym Obszarom Strategicznej Interwencji (OSI Bytom).RPO WSL 2014-2020: 4 638 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 12 081 431 033,22 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś