Przejdź do treści głównej

4240
podpisanych umów

11331207689.74
przyznanego dofinansowania z UE

26
całkowita długość nowych dróg w km


Polecamy

Wiadomości

2020-01-27

Lista złożonych wniosków ramach konkursu Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Prezentujemy listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 .

2020-01-27

Powtórzenie anulowanego naboru fiszek PSF prowadzonego w okresie 21-24 stycznia 2020

Informujemy, że anulowany nabór fiszek PSF (który miał być prowadzony w okresie 21-24 stycznia 2020) przez Operatora Fundusz Górnośląski SA zostanie przeprowadzony ponownie w okresie 28-31...

2020-01-24

Aktualizacja wyników konkursu z działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu po autokontroli

Publikujemy listę projektów ocenionych w konkursie z poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT...RPO WSL 2014-2020: 4 240 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 11 331 207 689,74 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś